Deixar de fumar, un gest que està a les nostres mans per afavorir un tractament de reproducció (30/08/16)

embarazada fumando

Durant les vacances tenim més moments de diversió i oci amb els amics. En aquestes situacions, sovint, el tabac és un convidat més a les taules de les terrasses, pel que durant el mes d’agost s’incrementa el consum de tabac

Durant les vacances tenim més moments de diversió i oci amb els amics. En aquestes situacions, sovint, el tabac és un convidat més a les taules de les terrasses, pel que durant el mes d’agost s’incrementa el consum de tabac. No obstant, no hem d’oblidar com n’és de perjudicial per la nostra salut i la dels que ens envolten. Tots som conscients dels seus efectes nocius, encara més en els casos de les dones embarassades, però també s’ha de tenir en compte que pot dificultar un procés de reproducció assistida.

En els homes, les conseqüències del tabac en relació a la fertilitat es concentren en la qualitat del semen, podent provocar un mal a nivell de l’ADN de l’espermatozou que alteraria el material genètic. En els casos de les dones, els components del tabac afecten al DNA de les cèl•lules progenitores dels ovòcits, provocant alteracions que condueixen a la seva pròpia destrucció al perdre la seva qualitat (fenomen d’apoptosi) i, en conseqüència, la reserva ovàrica. A més a més, també incideix negativament sobre la qualitat embrionària, augmentant les anomalies cromosòmiques. Tots aquests factors podrien provocar un envelliment de fins a 10 anys de la capacitat reproductiva de la dona.

No obstant, no tots aquests efectes són irreversibles. Alguns disminueixen si es deixa de fumar durant un període de temps perllongat. A Institut Marquès recomanem deixar de fumar un any abans de sotmetre’s a un procés de reproducció assistida. Hi ha poques coses que no depenen de la genètica i l’atzar, però precisament aquesta variable és una de les que es troba a les mans dels futurs pares. En els casos en els que la futura mare no deixi de fumar, és possible que precisi una major dosi de gonadotropines i pot veure augmentat el risc d’embaràs ectòpic. Tot això suposa un augment de fracàs en les tècniques de reproducció assistida.

Però les conseqüències negatives no finalitzen aquí. Fins i tot en els casos en els que s’aconsegueix l’embaràs, el risc de complicacions per la mare i el fetus augmenta notòriament en comparació a aquelles dones que no fumen (part prematur, avortaments, baix pes dels bebès…). A més a més, diferents estudis han demostrat que l’hàbit de fumar per part de la mare pot causar problemes de fertilitat als fills, reduint la concentració i la mobilitat de l’espermatozou en els nens i retallant la vida fèrtil en les nenes.

El pas per deixar de fumar està a les nostres mans, auto conscienciant-nos dels beneficis que obtindrem. Amb la ajuda apropiada l’objectiu es troba molt més a l’abast.