La modificació genètica d’embrions per investigar sobre la infertilitat (03/02/2016)

embrion

La ciència ens ha permès al llarg de la història aconseguir la curació de nombroses malalties. En el camp de la genètica, l’avanç ha estat trepidant. El proper pas és poder corregir una mutació o alteració genètica puntual que podria donar lloc a una malaltia greu, així com poder esbrinar més sobre la infertilitat de causa genètica.

La ciència ens ha permès al llarg de la història aconseguir la curació de nombroses malalties. En el camp de la genètica, l’avanç ha estat trepidant. El proper pas és poder corregir una mutació o alteració genètica puntual que podria donar lloc a una malaltia greu, així com poder esbrinar més sobre la infertilitat de causa genètica. Això només es pot aconseguir amb embrions en estadi de desenvolupament d’hora. El Regne Unit acaba d’autoritzar a un equip d’experts la manipulació genètica d’embrions amb fins per a la investigació.

La Dra. Esther Velilla, directora del Servei de Biologia de la Reproducció de l’Institut Marquès apunta que “les premisses per a realitzar els estudis asseguren la bona praxi i que no es pugui derivar en nens ‘a la carta’, com gran part de la gent creu. “

Es tracta de realitzar els estudis abans dels 7 dies de desenvolupament in vitro i en cap cas es permetrà transferir-los a dones en tractament de fertilitat. Un embrió a partir del sisè dia de desenvolupament necessita poder implantar-se a l’úter per seguir el seu desenvolupament embrionari, en cas contrari comença un procés de atrèsia o degeneració.

Segons la Dra. Velilla, “aquest tipus d’investigacions són necessàries per a l’avanç del coneixement actual. Simplement requereixen una bona regulació i control per part dels organismes oficials”.