Tractaments

Inseminació Artificial amb semen de la parella (IAC)

Inseminació Artificial amb semen de donant (IAD)

Fecundació In Vitro (FIV) Pròpia

Fecundació In Vitro (FIV) amb Ovodonació

Mètode ROPA (Maternitat Compartida)

Adopció / donació d’embrions

Vitrificació d’ovòcits