Els nostres donants de semen

La Llei 14/2006, del 14 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida estableix que la donació s’ha de realitzar de manera anónima, voluntària, informada i no remunerada.

Tots els nostres donants de semen s’han de sotmetre a les següents proves:

 • Examen mèdic. Anàlisi de la història clínica familiar detallat per identificar els antecedents de malalties que poden ser transmeses a la descendència.
 • Avaluació psicològica.
 • Controls analítics de donants masculins, que inclouen:
  – Les proves genètiques somàtiques: cariotip i prova de fibrosi quística (estudi de les 50 mutacions més freqüents al Mediterrani).
  – Hematograma.
  – Grup i factor Rh.
  – Hepatitis B (HBsAg; IgG / IgM).
  – Hepatitis C (anti-VHC).
  – VIH-1 / VIH-2 (p24 Ag).
  – El citomegalovirus (IgM).
  – Clamídies PCR.
  – VHB NAT, NAT-VHC y VIH-NAT al dia en que s’obté la mostra.
  – Treponema pallidum (RPR).