Fallades d’implantació embrionària

Un diagnòstic precís és clau per a aconseguir l’èxit en un tractament de Reproducció Assistida. Valorar factors com la fertilitat masculina i estudiar a fons els resultats de les proves poden, per exemple, evitar casos de fallades d’implantació embrionària.

El Dr. Borja Marquès va presentar a les “2es Jornades Virtuals en Fertilitat”, organitzades per Fertypharm, un cas clínic d’una parella heterosexual que havia intentat sense èxit diversos tractaments però que, finalment, va aconseguir l’embaràs gràcies al Test Genètic Preimplantacional dels seus embrions. Precisament, el PGT està especialment recomanat per a pacients amb problemes d’esterilitat causats per edat una materna superior a 37, anys, com era en aquest cas. També s´indica en casos d’avortaments de repetició, cicles de Fecundació In vitro fallits previament, d’esterilitat deguda al factor masculí o quan existeixen malalties genètiques hereditàries.

L’experiència amb persones que han patit tractaments fallits indica que reavaluant el diagnòstic poden descobrir-se factors que no s’havien tingut en compte. Això pot succeir, per exemple, amb el factor masculí, ja que, algunes alteracions que podrien semblar poc importants al principi poden revelar la causa d’un error d’implantació repetit. Cal recordar que el factor masculí (esterilitat masculina) està associat a més del 50% dels casos d’esterilitat conjugal: en el 30% dels casos ho fa com a únic responsable i en el 20% restant està combinat amb un factor femení.

L’elecció de les proves necessàries i de tècniques complementàries com el PGT poden resoldre casos d’especial dificultat. En la seva ponència, el Dr. Borja Marquès recalca que optar per proves i tractaments sense evidència clínica contrastada poden retardar el tractament correcte i provocar estrès o riscos innecessaris.