Ser mare després de la leucèmia

L’Institut Marquès ha presentat al 37è Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Fertilitat (SEF) el primer estudi internacional que avalua la taxa d’èxit de la Fecundació in Vitro (FIV) amb donació d’òvuls en dones que han superat una leucèmia o un limfoma.

Segons les dades presentades en la SEF per l’equip de la Unitat d’Oncoreproducció de l’Institut Marquès, les dones que han sofert un càncer hematològic aconsegueixen tenir un nadó gràcies a la Reproducció Assistida en el 73% dels casos. Aquest treball científic és el primer estudi internacional que compara la taxa d’embaràs mitjançant un tractament de donació d’òvuls en pacients que han superat un càncer hematològic amb dones que pateixen esterilitat sense cap antecedent de càncer. Els resultats demostren que les probabilitats de tenir un bebè sa són molt semblants.

L’embaràs és segur tant per a la mare com per al nadó

La leucèmia i el limfoma són els tipus de càncer amb major incidència en la infància i en l’adolescència. En el cas de les dones, el seu tractament (quimioteràpia o radioteràpia) provoca una fallada ovàrica precoç i un gran risc d’esterilitat. Per tant, aquelles que vulguin ser mares en el futur, amb molta probabilitat, recorreran a la Reproducció Assistida i, en la majoria dels casos, a la Fecundació In vitro (FIV) amb òvuls d’una donant. L’experiència de l’Institut Marquès ha demostrat que aquest tractament de Reproducció Assistida és segur tant per a la mare com per al nadó i no augmenta el risc que el càncer es reprodueixi.

A Barcelona, l’Institut Marquès va ser un dels primers centres de fertilitat que va crear una Unitat especialitzada en Oncoreproducció. L’estudi presentat a l’últim congrés nacional de la SEF és el resultat d’11 anys del seu programa de donació d’òvuls per a dones supervivents de càncer.

No renunciar a la maternitat

Informar-se des del moment del diagnòstic és primordial per a poder preservar la fertilitat abans d’iniciar el tractament. La congelació d’òvuls pot ser una de les opcions per a aquelles dones que vulguin ser mares en el futur. Actualment, les dones triguen més de 7 anys entre el diagnòstic de càncer i la primera consulta sobre fertilitat, un temps molt superior al recomanat.

A l’Institut Marquès, la Unitat d’Oncoreproducció avalua cada cas. Un comitè multidisciplinari s’encarrega d’aconsellar a aquestes pacients que en el 80% dels casos aconsegueixen l’embaràs. Dos anys després de realitzar la consulta, 7 de cada 10 pacients han estat mares. Només el 10% de les dones que van iniciar un tractament reproductiu havien vitrificat els seus òvuls abans del tractament oncològic.

Els tractaments que han seguit aquelles que han superat un càncer per a ser mares han estat: donació d’òvuls (84%), fecundació in vitro (3,9%) i donació d’embrions (11,7%).

Segons dades de l’Institut Marquès, la mitjana d’edat d’aquestes pacients és de 40 anys, i el tipus de càncer més comú és el de mama (35%), seguit de càncers hematològics, com a leucèmia o limfoma (29%), i el d’ovari (14%).