Test Genètic Preimplantacional. Amb Arrays o amb FISH?
(30-1-2015)

La Biologia molecular, i concretament la tècnica d’Arrays-CGH (Hibridació Genòmica Comparada en xips d’ADN), s’ha anat estenent al llarg dels últims anys com a mètode eficaç de diagnòstic per als embrions de la Fecundació in Vitro. No obstant això, tal com publica el nostre equip de genetistes aquest mes a la revista Systems Biology in Reproductive Medicine, la tècnica d’Hibridació in Situ Fluorescent (FISH) aplicada a l’anàlisi de tots els cromosomes de l’embrió és una alternativa igual d’eficaç que ens permet obtenir unes taxes d’embaràs per transferència superiors al 60% amb la Fecundació in Vitro.

En ambdós casos es tracta d’analitzar genèticament els embrions mitjançant PGT abans de transferir-los a l’úter de la dona, per implantar únicament aquells que no presenten anomalies i donaran lloc a l’embaràs d’un nen sa.