Tractaments i resultats

Quins són els tractaments?

Quines possibilitats d’embaràs tinc?

    • Amb Inseminació Intrauterina les possibilitats d’embaràs són del 33% en dones menors de 38 anys.
    • Amb FIV i donació de semen les possibilitats d’embaràs són del 64% en dones menors de 40 anys. A partir dels 38 anys es recomana realitzar el tractament amb DGP.
    • Amb FIV i donació d’òvuls i donació de semen les possibilitats d’embaràs són del 68%
    • Amb Donació d’embrions o Adopció d’embrions les possibilitats d’embaràs són del 46’9%.