Donació de semen

En els tractaments de FIV i donació d’òvuls moltes vegades és necessari utilitzar semen de banc. Es requereix en casos de dones sense parella o quan l’home no té espermatozous o aquests són de molt mala qualitat.

Qui són els donants de semen?

A Institut Marquès tenim el nostre propi Banc de Semen Premium i és sempre el metge qui escull personalment al millor donant per a cada pacient. Comptem amb una àmplia experiència en la selecció de donants. El protocol d’estudis serològics i genètics del nostre laboratori d’andrologia inclou, a més a més de les proves obligatòries segons la legislació europea, altres addicionals per assegurar mostres d’alta qualitat. A més a més, realitzem una exhaustiva valoració sociològica i psicològica del donant. Són homes joves i sans que volen ajudar les parelles que ho necessitin. La majoria són estudiants universitaris.

Es comprova que els donants de semen estiguin sans?

Sí, i que els seus familiars també ho estiguin. Se sotmeten a una revisió mèdica i analítica molt completa. Les anàlisis de sang per detectar malalties de transmissió sexual es repeteixen cada tres mesos. També es realitza una història clínica familiar, per descartar malalties familiars.

Podria donar el semen un familiar del pacient?

No, la Llei Espanyola diu que no es pot conèixer la identitat del donant, ha de ser anònim. En altres països sí es permet.

Pot escollir el donant la parella?

A Espanya, no. A l’Institut Marquès tenim el nostre propi banc de semen Premium i òvuls amb tots els fenotips, i és sempre el metge que portqa el tractament qui tria el/la millor donant per a cada pacient. Comptem amb més de 2000 donants d’ovòcits i esperma, fet que agilitza el procés i evita les llistes d’espera.

Es poden saber les característiques del donant?

Sí, poden saber-se les seves característiques físiques, ocupacionals, i qualsevol altra dada a excepció de dades considerades personals, que poguessin conduir a revelar la seva identitat.