Donació de semen

En els tractaments de FIV i donació d’òvuls moltes vegades és necessari utilitzar semen de banc. Es requereix en casos de dones sense parella o quan l’home no té espermatozous o aquests són de molt mala qualitat.

Qui són els donants de semen?

Són homes joves i sans que volen ajudar les parelles que ho necessitin. La majoria són estudiants universitaris.

Es comprova que els donants de semen estiguin sans?

Sí, i que els seus familiars també ho estiguin. Se sotmeten a una revisió mèdica i analítica molt completa. Les anàlisis de sang per detectar malalties de transmissió sexual es repeteixen cada tres mesos. També es realitza una història clínica familiar, per descartar malalties familiars.

Podria donar el semen un familiar del pacient?

No, la Llei Espanyola diu que no es pot conèixer la identitat del donant, ha de ser anònim. En altres països sí es permet.

Pot escollir el donant la parella?

A Espanya, no. Correspon a l’equip mèdic l’assignació del donant, buscant una similitud física i de compatibilitat en grup sanguini i Rh.

Es poden saber les característiques del donant?

Sí, poden saber-se les seves característiques físiques, ocupacionals, i qualsevol altra dada a excepció de dades considerades personals, que poguessin conduir a revelar la seva identitat.