El virus del papil·loma humà (VPH)

Què és el VPH?:

VPH són les sigles de Virus del Papil·loma Humà. N’hi ha més de 100 tipus: alguns causen berrugues o papilomes benignes a mans o peus, tumors al coll o a l’àrea genital. D’altres, més de 40 tipus, afecten l’àrea anal i genital. D’aquests, un 15% es relaciona amb el càncer genital: són els tipus que anomenem oncogènics o d’alt risc.

Com es transmet el VPH?:

La infecció pel VPH és la malaltia de transmissió sexual més freqüent. S’estima que la majoria de les dones sexualment actives hi entren en contacte algun moment de la seva vida a través del coit. No es pot determinar el moment en què això es produeix. A la majoria de casos la infecció es resol espontàniament i passa completament desapercebuda.

Quins són els factors de risc del VPH?:

Tant més aviat s’iniciïn les relacions sexuals tant més risc de contagi, així com tantes més parelles sexuals, i si aquests homes han tingut moltes parelles sexuals prèviament. D’altra banda, els homes circumcidats tenen un risc menor de contraure la malaltia, i per tant de contagiar les seves parelles.

Com es pot prevenir la infecció pel VPH?:

Si bé els preservatius no garanteixen la protecció total contra el virus, el seu ús s’ha relacionat amb una menor taxa de càncer cervical. És probable que per aconseguir una protecció total el preservatiu s’hagués d’utilitzar al llarg de TOT l’acte sexual. Sigui com sigui, el preservatiu constitueix una bona protecció per altres malalties de transmissió sexual. Recentment s’han aprovat VACUNES per la prevenció de la infecció d’alguns tipus d’aquest virus, el 16 i 18 “d’alt risc”, relacionats amb un 70% dels càncers cervicals. I contra els tipus 6 i 11, relacionats amb les berrugues genitals (condilomes).

vacuna_vph

¿S’elimina completament el risc de contreure el VPH amb la vacuna?:

NO. Aquestes vacunes són només efectives per algunes varietats del VPH, però no per altres virus també agressius encara que menys freqüents. Per tant és important que les dones vacunades es facin la revisió per prevenir el càncer cervical. A més, la durada de la immunitat (protecció) encara no és coneix del tot, i podria variar segons la persona. Hi ha estudis en marxa per determinar si caldrà o no dosis de record.

Si m’infecto tindré càncer?:

No, no tothom que s’infecta amb un VPH d’alt risc desenvoluparà un càncer. Alguns factors faciliten la progressió des de la infecció pel VPH a una lesió greu, entre d’altres la varietat del virus, la predisposició individual i la capacitat personal de generar una resposta immunitària, l’hàbit tabàquic, la immunodepressió o la coexistència del VPH amb alguna altra malaltia de transmissió sexual. Així mateix hi ha estudis que suggereixen que les dones amb més de 3 o 4 embarassos tenen un risc augmentat de desenvolupar un càncer cervical.

Com es diagnostica el VPH?:

La millor manera de diagnosticar una possible infecció pel VPH és consultar el ginecòleg, que farà una revisió que ha d’incloure una citologia o test de Papanicolau, la tècnica validada pel cribratge del càncer de cèrvix.

Com es tracta el VPH?:

El virus no ta tractament. El que s’ha de fer s tractar les lesions causades per aquest virus i despros fer-li un seguiment per assegurar que el propi sistema immune de la persona elimini aquest virus.