Els fetus responen a la veu de la mare només si els arriba per via vaginal (12-05-16)

Els estudis de Institut Marquès demostren que des de la gestació la música i la veu humana es perceben a través de circuits cerebrals diferents, de manera que la resposta a tots dos estímuls és diferent. Així, el 70% dels fetus mou clarament la boca quan se li parla i el 87% mou també la llengua quan escolta música.

Els fetus mouen la boca de forma exagerada quan senten una veu humana. Això succeeix a partir de la 16 setmana de gestació i només quan aquesta veu els arriba a través de la vagina. Aquesta és una de les conclusions de l’estudi presentat pel Dr. Àlex García-Faura, Director Científic d’Institut Marquès, al 29è Congrés Nacional d’Ecografia Obstètrica Ginecològica (SESEGO) que se celebra a València.

Aquest estudi constata que els nadons no senten els sorolls de l’exterior i que només reaccionen quan els sons els arriben a través de la vagina, el que confirma que no senten les veus dels seus pares quan aquests els intenten parlar a través de l’abdomen de la mare.

Això s’aconsegueix amb la utilització de Babypod, l’únic dispositiu que permet comunicar-se amb el nadó abans de néixer.

Segons el Dr. Àlex Garcia-Faura, “Els fetus reaccionen movent la boca quan els fem arribar missatges de veu a través de la vagina de la mare. La resposta és diferent de la que tenen quan emetem música via vaginal i creiem que això es deu al fet que música i veu activen circuits cerebrals diferents. La música activa circuits relacionats amb les emocions”

Així, el 70% dels fetus mou clarament la boca quan se li parla i el 87% mou també  la llengua quan escolta música.

Aquest estudi s’emmarca en una línia d’investigació pionera de Institut Marquès basada en els beneficis de la música en els inicis de la vida, que ja ha demostrat també que les vibracions musicals durant la formació dels embrions augmenten en un 5% les taxes de fecundació in vitro.

Institut Marquès segueix investigant si els nadons seran capaços de reconèixer la veu dels seus pares si l’han sentit durant la gestació des de l’interior del ventre matern i com afecta això al seu desenvolupament.