La funiculocentesi o cordocentesi

Es fa una punció del cordó umbilical per extreure sang fetal i analitzar-la. Té indicacions en casos molt concrets, com la sospita d’anèmia fetal o per estudiar els cromosomes fetals en algunes situacions greus.