Com es controla un embaràs d’alt risc?

Un embaràs d’alt risc requereix un seguiment exhaustiu durant tota la gestació, a nivell de control mèdic, analític i ecogràfic. En alguns casos és necessària la col·laboració d’altres especialistes com endocrinòlegs, cardiòlegs, intensivistes, etc.

En casos excepcionals es considerarà necessari un període d’ingrés hospitalari per un millor seguiment diagnòstic i de tractament de les possibles complicacions que puguin sorgir.

En els casos en què hi hagi algun problema matern que es pugui complicar amb un embaràs, es recomana una visita preconcepcional, és a dir, prèvia a l’embaràs, per optimitzar el control posterior de la gestació.