L’alimentació i el pes

No totes les dones embarassades han de seguir la mateixa dieta. Una dona molt prima necessitarà segurament més aportació calòrica que una dona més plena.

Cal seguir una dieta equilibrada des de l’inici de l’embaràs, que tingui en compte el ritme de vida, l’exercici, l’estrès i d’altres factors, per evitar tant un augment excessiu com un increment insuficient de pes. No ha de menjar per dos! En general es considera adequat un augment de pes d’entre 9-12 kg durant tot l’embaràs.

Augment de pes aconsellat segons l’Índex de Massa Corporal o IMC (pot calcular l’IMC dividint el seu pes en kg per la seva talla en m2):

  Si el seu IMC és inferior a 20: 12,5-18 Kg.
Si el seu IMC és superior a 20 però inferior a 27: 11,5-16 Kg.
Si el seu IMC és superior a 27: 7-11,5 Kg.

(NOTA: aquesta taula no s’ha d’aplicar ni a adolescents ni a gestacions múltiples).

Els requeriments calòrics mitjans se situarien el primer trimestre en 2.300 calories/dia, i el segon i tercer trimestres en 2.550 calories/dia. Aquestes xifres són modificables segons les característiques individuals.

Ha d’intentar seguir una dieta variada. La dieta mediterrània és molt aconsellable. Augmenti el consum de fruita, verdura i llegums, i disminueixi els greixos animals, els aliments fregits i l’excés de sucre que trobem a pastissos i d’altres dolços. Ha de prendre productes lactis, si pot ser desnatats. El cafè, les coles i el vi es desaconsellen.

Durant el primer trimestre pot tenir nàusees i vòmits. Per millorar ha de repartir la ingesta en uns 5 àpats, sense ingerir massa aliments cada vegada. Recordi que és millor el menjar sòlid que el líquid, i que el menjar fred va millor que el calent.

Si els vòmits són de gran intensitat pot ser necessari recórrer a alguna medicació. En aquest cas haurà de consultar el seu metge.

Durant el segon i tercer trimestre notarà en principi que tolera millor el menjar, tot i que és freqüent tenir acidesa i digestions lentes. Si necessita medicació per controlar aquests símptomes ha de consultar sempre el seu ginecòleg. Es recomana també dividir la ingesta en 5 àpats al llarg del dia.

Durant la gestació és probable que li aconsellin de prendre suplements de vitamines i minerals com ferro (és important augmentar la seva biodisponibilitat a la dieta augmentant la ingesta de vitamina C i recordant que el cafè i el te en disminueixen l’absorció) i calci (amb 3 o 4 racions de llet o productes lactis). Pot ser necessari també prendre àcid fòlic i iode: el dèficit de iode durant l’embaràs pot afectar negativament el desenvolupament cerebral del fetus. Quan hi ha un dèficit lleu de iode poden produir-se alteracions de l’audició i una disminució del coeficient d’intel·ligència, és per tant molt important que els requeriments d’aquest mineral quedin coberts, tenint en compte que durant l’embaràs l’aportament dietètic pot no ser suficient.