Les cèl·lules del cordó umbilical

Per obtenir-les s’extreu sang del cordó umbilical poc després del part: quan ha sortit el nounat es talla el cordó umbilical, i abans de la sortida de la placenta es recull la sang sobrant en bosses especials. Posteriorment es traslladen a un laboratori especialitzat i es congelen. En aquesta sang fetal s’hi troben les cèl·lules mare hematològiques, que es poden conservar durant dècades.
Actualment tenen tres camps d’aplicació: la medicina regenerativa, el tractament de malalties autoimmunitàries, i el tractament contra el càncer. En el 50% de trasplantaments de moll d’os que es fan a Espanya les cèl·lules procedeixen de bancs de sang de cordó.

Dins el marc legal espanyol no es contempla actualment que aquestes cèl·lules es guardin per ús propi. Els bancs de sang de cordó són d’utilitat pública, i les mostres que s’hi guarden estan a disposició de qualsevol malalt que ho necessiti.

No obstant això, hi ha diversos laboratoris a Barcelona que ofereixen la custòdia d’aquestes cèl·lules a d’altres països d’Europa. En aquest cas la sang que es recull s’envia a l’estranger, on es congela i emmagatzema. Aquest processament i emmagatzematge comporta unes despeses que han de ser abonades pels pares.

Si vol més informació pot parlar amb el seu metge i consultar els llocs web següents:

www.futurehealthbiobank.es 
www.vidacord.es
secuvita.es