Les relacions sexuals

Durant l’embaràs es pot mantenir el mateix ritme de relacions sexuals. A mesura que el seu abdomen creixi la seva parella s’haurà d’adaptar per tal d’evitar comprimir-lo.

A vegades es poden produir pèrdues de sang o contraccions uterines doloroses després del coit. En aquest cas ha de consultar el seu ginecòleg.

Es recomana no mantenir relacions sexuals a partir del 8è mes i mig ni durant la quarantena, perquè el coll uterí pot estar obert.

El coit està també contraindicat a les situacions següents:

  • Ruptura prematura de membranes.
    En aquest cas ha de contactar urgentment amb el seu metge.
  • Avortaments de repetició.
  • Hemorràgia genital.
  • Amenaça de part prematur.
  • Incompetència cervical.
  • Insuficiència placentària.