Els donants d´esperma

La Llei 14/2006, del 14 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida estableix que la donació s’ha de realitzar de manera anónima, voluntària, informada i no remunerada.

Qui són els donants d’esperma?

Són homes joves i sans que volen ajudar les persones que ho necessitin. La majoria són estudiants universitaris.

Es comprova que els donants d’esperma estiguin sans?

Sí, i que la seva família també ho estigui. Se sotmeten a una revisió mèdica i analítica molt completa que inclou l´estudi de FISH en espermatozous, fragmentació de l´ADN espermàtic i de les 50 mutacions més freqüents de la fibrosi quística. Les anàlisis de sang per detectar malalties de transmissió sexual es repeteixen periodicament.

Podria donar esperma un familiar del pacient?

No. La Llei Espanyola diu que no es pot conèixer la identitat del donant, ha de ser anònim. En altres països sí que es permet.

Es pot triar el donant?

A Espanya no. L’assignació del donant correspon a l’equip mèdic. Es busca una similitud física i de compatibilitat amb el grup sanguini i Rh.

Es poden conèixer les característiques del donant?

Sí, es poden conèixer les seves característiques físiques, i qualsevol altra dada excepte la seva identitat.