Els donants d´esperma

Qui són els donants d’esperma?

Són homes joves i sans que volen ajudar les persones que ho necessitin. La majoria són estudiants universitaris.

A Institut Marquès oferim als nostres pacients la possibilitat d’escollir si volen realitzar el seu tractament de donació amb un donant conegut o amb un donant anònim. En el cas que vulguin realitzar el tractament amb donant conegut la pacient s’haurà de desplaçar a la nostra clínica de Clane (Irlanda).

Es comprova que els donants d’esperma estiguin sans?

Sí, i que la seva família també ho estigui. Se sotmeten a una revisió mèdica i analítica molt completa que inclou l´estudi de FISH en espermatozous, fragmentació de l´ADN espermàtic i de les 50 mutacions més freqüents de la fibrosi quística. Les anàlisis de sang per detectar malalties de transmissió sexual es repeteixen periodicament.

Podria donar esperma un familiar del pacient?

No. La Ley Española dice que no puede conocerse la identidad del donante, tiene que ser anónimo. En otros países sí se permite.

Es pot triar el donant?

A Espanya no. L’assignació del donant correspon a l’equip mèdic. Es busca una similitud física i de compatibilitat amb el grup sanguini i Rh.

Es poden conèixer les característiques del donant?

Sí, es poden conèixer les seves característiques físiques, i qualsevol altra dada excepte la seva identitat.