Suport al manifest sobre pesticides de Citizens for Science in Pesticide Regulation

Manifiesto pesticidas

Institut Marquès, com a centre mèdic, així com la directora general, la Dra. Marisa López-Teijón, formen part de la coalició de societat civil, institucions, científics i experts legals Citizens for Science  in Pesticide Regulation, que ha signat un manifest per reclamar la reforma de l’ús de pesticides a la Unió Europea.

Institut Marquès, com a centre mèdic, així com la directora general, la Dra. Marisa López-Teijón, formen part de la coalició de societat civil, institucions, científics i experts legals Citizens for Science  in Pesticide Regulation, que ha signat un manifest per reclamar la reforma de l’ús de pesticides a la Unió Europea.

L’objectiu del manifest és protegir la seguretat alimentària a través d’una reforma que prioritzi la salut pública, el medi ambient i l’agricultura sostenible. Per això, el text reclama una regulació independent i sense interessos creats. Segons el manifest, “la Unió Europea compta amb una de les millors regulacions per a pesticides en el món en teoria, però a la pràctica no s’implementa” i que “ el sistema permet que els interessos privats tinguin prioritat sobre la salut i el medi ambient”.

Citizens for Science in Pesticide Regulation fa una crida a les autoritats europees a reformular la regulació per augmentar el nivell de protecció contra els pesticides, que tenen efectes sobre la salut i el medi ambient. En el cas de la salut reproductiva, estudis previs  sobre fertilitat masculina portats a terme per Institut Marquès van constatar una pitjor qualitat del semen en zones on la presència d’aquest tipus de substàncies químiques era més elevada. Algunes d’aquestes substàncies es comporten com a disruptors endocrins, que actuen com a hormones sense ser-ho i alteren el desenvolupament testicular del bebè durant la gestació.