ESHRE 2020

Institut Marquès presenta al Congrés de la Societat Europea de Reproducció els seus últims treballs científics

ESHRE

Participem en el congrés de l’ESHRE amb dues presentacions orals i 6 pòsters.

Centrats en la morfocinética dels embrions i en els aspectes psicològics de la Reproducció Assistida, els estudis d’Institut Marquès es van presentar de forma virtual a la 36a edició del congrés de l’ESHRE.

Es tracta de treballs que aborden des de diferents perspectives les possibilitats de millorar els resultats dels tractaments, tant en l’abordatge mèdic com en els procediments al laboratori.

Aspectes socials de la reproducció assistida

Després d’un tractament de reproducció assistida, les parelles viuen com un problema la decisió sobre què fer amb els embrions sobrants. Més de la meitat prefereixen que sigui la mateixa clínica qui decideixi sobre la seva destinació. Institut Marquès va posar en marxa l’any 2004 el primer programa d’adopció / donació d’embrions per donar una oportunitat de vida a aquests embrions que romanien congelats en els seus laboratoris sense una destinació assignada. Gràcies a aquesta iniciativa ja han nascut més de 1.600 nens de 124 nacionalitats. Al congrés de l’ESHRE, l’equip de l’Institut Marquès ha presentat la seva anàlisi sobre les diferències a l’hora de triar la destinació dels embrions sobrants després d’un tractament de reproducció, segons la nacionalitat dels pacients.

D’altra banda, la percepció social de la infertilitat és un altre dels objectes d’estudi de l’Institut Marquès. Analitzant les enquestes realitzades a més de 1.700 pacients de 10 països diferents, les conclusions de l’estudi presentat al congrés europeu apunten que la infertilitat a Europa segueix sent un tabú i que el rebuig social va en augment. Aquest sentiment està directament relacionat amb la legislació, la cultura i la religió de cada país i és un aspecte a tenir en compte en la pràctica clínica per ajudar els pacients a mantenir-se emocionalment positius durant el tractament.

La selecció dels millors embrions

Gran part dels treballs presentats per Institut Marquès al congrés de l’ESHRE d’aquest any es proposen aconseguir una millor selecció dels embrions a partir de l’anàlisi del seu desenvolupament. Aquests treballs ofereixen una nova perspectiva sobre els barems per mesurar la qualitat dels embrions i demostren la capacitat que presenten les cèl·lules per autoreparar-se i per millorar el seu procés de divisió interna.

Quants òvuls de donant són necessaris en un cicle de FIV?

El Dr. Borja Marquès és l’investigador principal d’un altre dels estudis presentats al congrés de l’ESHRE per Institut Marquès. En el seu pòster demostra que els resultats en un tractament de Fecundació In Vitro amb donació d’òvuls no milloren si incrementem exponencialment el nombre d’òvuls sense tenir en compte la seva qualitat: Els millors resultats s’obtenen amb un nombre ajustat d’ovòcits madurs. Així doncs, mentre que amb 5-7 ovòcits la taxa d’embaràs per cicle és del 91%, utilitzant entre 8 i 10 ovòcits, aquesta taxa d’embaràs no augmenta o es manté igual. Aquesta anàlisi assenyala que l’única cosa que s’aconsegueix augmentant el nombre d’òvuls en cada donació és aconseguir un major nombre d’embrions abandonats al laboratori.

Es poden consultar els treballs presentats al congrés de l’ESHRE aquí: https://institutomarques.com/ca/area-cientifica/eshre-2020/