Institut Marquès millora el procés d’assignació de donants als tractaments de Reproducció Assistida amb donació de gàmetes 

Incorpora el “matching de personalitat”  a tots els seus tractaments de Fecundació In Vitro amb donació d’òvuls i/o esperma i Inseminació Artificial amb semen de donant.

matching redesUna  de les principals preocupacions de les persones que tenen que recórrer a la donació d’òvuls o d’esperma per tenir fills, és aconseguir el grau més elevat de semblança i d’afinitat amb el/la donant.

A més de intentar aconseguir la máxima semblança en el físic, a Institut Marquès som el primer centre de Reproducció Assistida on podem oferir-la també en els aspectes hereditaris de la personalitat. Hem posat en marxa el “matching de personalitat”el primer programa creat per l’asssignació de donants segons els seus trets psicològics.

Consisteix en un test que classifica en quatre perfils a cada persona segons les seves respostes a 40 preguntes. Analitza aquelles característiques hereditàries que, en l’àmbit clínic, es coneixen com a “temperament”. El temperament s’hereta i el caràcter es modela segons l’entorn i l’educació que rep el nen. Junts, el temperament i el caràcter construiran el que anomenem personalitat

Tots els nostres donants de semen i d’òvuls contesten aquest test. Els resultats es comparen amb els de la futura mare, en el cas dels tractaments de Fecundació In Vitro (FIV) amb donació d’òvuls o bé amb els del futur pare, en el cas dels tractaments d’Inseminació Artificial o FIV amb donació de semen.

A Institut Marquès, el metge selecciona el donant personalment

La legislació espanyola dicta que la donació de gàmetes ha de ser anònima i altruista. És la clínica la que s’encarrega de l’assignació dels donants per a cada tractament. A Institut Marquès personalitzem al màxim aquest procés i és el mateix metge qui fa la selecció del donant per a cada pacient.

Tenim el nostre propi banc de semen premium i el nostre propi banc d’òvuls.  Els nostres donants superen una sèrie de proves mèdiques i psicològiques per descartar qualsevol patologia. Disposem de tots els fenotips i, des d’ara, podem oferir també el “matching de personalitat” per aconseguir la màxima semblança entre pacients i donants, en tots els aspectes.