La amniocentesi

Es realitza a partir de les 15 setmanes, i consisteix en la introducció d’una agulla a través de la paret abdominal, la paret uterina i la bossa de les aigües amb l’objectiu d’extreure líquid amniòtic, que conté dissoltes cèl·lules de la pell del fetus. Mitjançant les tècniques de QF-PCR o d’hibridació in situ (FISH) podem tenir un diagnòstic ultraràpid (en 24-48 hores) de les alteracions cromosòmiques més freqüents, en particular de les alteracions dels cromosomes 21, 18, 13, X i Y. Després fem sempre un cultiu llarg per obtenir un estudi complet i definitiu dels cromosomes.

Quines complicacions té?

Avortament, en un 1% dels casos
Trencament de la bossa de les aigües en un 0.3% dels casos
Infecció intramniòtica, molt poc freqüent.