L’ecografia

L’ecografia és una tècnica de diagnòstic per la imatge que es pot realitzar via vaginal o abdominal segons l’època de la gestació i les condicions. Permet la visualització del fetus i del seu entorn (placenta, líquid amniòtic, etc.).

Quins són els resultats que obté actualment?

La taxa de detecció d’anomalies mitjançant l’ecografia varia molt en funció del moment en què es porti a terme (més fiable al voltant de les 20 setmanes), el tipus d’anomalia (n’hi ha que no es poden detectar ecogràficament), les condicions de la gestant (obesitat, líquid amniòtic escàs i d’altres), i la posició fetal. No obstant això, a l’Institut Marquès podem detectar la majoria d’anomalies gràcies als nostres professionals especialitzats i als equips d’alta gamma i resolució, cosa que ens posiciona a primera línia del desenvolupament del Diagnòstic Prenatal.

Quins altres factors s’han de tenir en compte?

  1. L’ecografia informa només sobre la possible existència d’anomalies físiques, i en cap cas de defectes congènits d’altre tipus (bioquímics, metabòlics, genètics, cromosòmics, etc.). Per tant, una ecografia normal no ens garanteix que el nen naixerà sense cap alteració o sense retard mental.
  2. Hi ha casos en els quals l’anomalia es detecta quan la gestació està avançada (infeccions fetals, alguns trastorns digestius, obstruccions urinàries o intestinals, trastorns esquelètics, etc.) perquè aquestes malalties apareixen en etapes tardanes de l’embaràs.
  3. L’ecografia, tot i que orienta sobre l’evolució fetal, per ella mateixa no pot assegurar el benestar del fetus.

Ecografia 4D

L’ecografia en quatre dimensions afegeix la dimensió temps als volums obtinguts amb l’ecografia 3D. Ens permet veure el bebè en moviment a temps real i observar la seva cara i els seus gestos amb un gran realisme.

El seu interès radica sobretot en l’apropament afectiu entre els pares i el futur nen, i constitueix una experiència emocionant i inoblidable. La qualitat de les imatges que s’obtinguin dependrà de factors diversos com l’obesitat materna, la quantitat de líquid amniòtic i, sobretot, la posició fetal.

Encara no s’ha demostrat la utilitat de l’ecografia 4D com a mètode diagnòstic, tot i que en alguns casos identifica amb més precisió algunes anomalies diagnosticades amb l’ecografia convencional.

Generalment, a l’Institut Marquès repassem l’anatomia i comprovem el benestar fetal quan realitzem l’ecografia 4D.

Quan és més recomanable realitzar aquesta ecografia?

Tot i que es pot fer des del principi al final de la gestació, la millor època és des de la setmana 26 a la 32.