Com es fa el control ecogràfic d’un embaràs d’alt risc?

En un embaràs d’alt risc s’han de fer més ecografies, que sovint s’acompanyen d’exploracions específiques com l’ estudi amb Doppler, que permet avaluar el reg sanguini dels vasos fetals i placentaris.

La incorporació recent de l’ecografia en quatre dimensions permet visualitzar en temps real la morfologia fetal en tres dimensions, cosa que pot ser molt informativa en el cas d’algunes malformacions fetals.