Ponència sobre l’adopció d’embrions a la Fédération Française d’Étude de la Réproduction

FFER

En la 23ª jornada de la Fédération Française d’Étude de la Reproduction (FFER), celebrada a Lyon, l’entitat ha elevat a la categoria de ponència l’estudi realitzat en els primers 12 anys de funcionament del primer programa d’adopció d’embrions del món

En la 23ª jornada de la Fédération Française d’Étude de la Reproduction (FFER), celebrada a Lyon, l’entitat ha elevat a la categoria de ponència l’estudi realitzat en els primers 12 anys de funcionament del primer programa d’adopció d’embrions del món.

La ponència d’Institut Marquès, presentada pel seu director científic, el Dr. Álex García Faura, ha estat seleccionada entre més de 120 treballs científics. Finalment s’ha situant entre els sis finalistes de les jornades.

Durant els 14 anys de vida del programa, pacients de 124 nacionalitats diferents han vingut als centres d’ Institut Marquès. Les dades de l’estudi d’Institut Marquès referits a Espanya són clars. Mostren que el 59% dels pacients espanyols que finalitzen un cicle de reproducció assistida no comuniquen el destí que desitgen donar als embrions que no fan servir en el tractament realitzat per ser pares. Així, deixen el seu futur en mans de la clínica. En el 41% restant predomina el 33% opta per conservar-los assumint el cost de la preservació. El 5% opta per destruir-los, el 6% per oferir-los a la investigació i el 3% per donar-los altres parelles.

El perfil dels adoptants

El 72% dels pacients que sol·liciten adopció d’embrions (el 67% en el cas concret dels espanyols) ho fan per problemes d’esterilitat. La majoria és provocat per envelliment ovàric, infertilitat masculina severa o tècniques de reproducció fallides prèviament. Són parelles que han intentat, sense èxit, altres tractaments. Porten més de 4 anys, de mitjana, desitjant tenir un bebè i amb 4,4 intents fallits. Sis de cada deu adoptants d’embrions ja havia abandonat els tractament i havien renunciat a ser pares.

El 18% dels adoptants (el 23% en el cas concret dels espanyols) són dones sense parella masculina. Tot i això, volen ser mare i acomplir el seu desig. Un 10% són persones que recorren directament a l’adopció d’embrions per qüestions morals. No es plantegen tractaments d’esterilitat per raons ètiques o religioses.

La tercera part de tots aquests pacients havien iniciat tràmits per l’adopció d’un nen.