Test en sang materna

Institut Marquès t’ofereix la nova anàlisi de sang que permet detectar les anomalies cromosòmiques més freqüents, amb menys riscos que les proves invasives.

En què consisteix?

Es tracta d’una anàlisi de sang que es realitza a l’embarassada a partir de la desena setmana.

El test analitza l’ADN fetal que circula per la sang de la mare per a detectar la trisomia 21 (Síndrome de Down), 18 (Síndrome d’Edwards) i 13 (Síndrome de Patau)

No és cap test diagnòstic, sinó que aporta informació sobre probabilitats, amb una seguretat del 99%, superior a la del triple screening. Segons estudis recents, aquesta nova prova evita els falsos positius que es produeixen amb el triple screening i que poden portar a realitzar amniocentesis innecessàries, amb el risc de pèrdua fetal que això suposa.

Per a més informació, consulta’ns al 93-2197696. El teu ginecòleg t’informarà sobre els avantatges d’aquest test i si convé realitzar-lo en el teu cas.